Petro Chemical

View detailsView details

Coal Chemical

View detailsView details

Industrial Park

View detailsView details

Overseas Market

View detailsView details

Performance Map

/

International Market


Baowu Steel Group

Tianji Coal chemical Group

Yangquan Coal chemical Co., Ltd

CNPC Huabei Branch

Sinopec Shijiazhuang Branch

Hebei Iron&Steel Group

Beijing Drainage Group Co., Ltd

Sinopec Tianjin Branch

CNGC Group

CNPC Fushun Branch

Shenyang Xiannvhe WWTP

Dalian Changxingdao Industrial park

BEIES Shandong Branch

Shagang Group

Sinopec Yangzi Branch

Nanjing Lishui WWTP

Zhejiang Petroleum & Chemical Co., Ltd

Sinopec Zhenhai Branch

Hanzhouwan WWTP

Sinochem Quanzhou Branch

Gulei Petrochemical Co., Ltd

Guangzhou Economic Developmen Zone

Sinopec Maoming Branch

CNPC Guangdong Branch

Dayawan Petrochemical Industrial Park

Clariant Chemical

Sinopec Beihai Branch

Yuehai Water Group

Guiyang Steel Co., Ltd

Sinopec Changling Branch

Sinopec Baling Branch

Yichang WWTP

Jinmei Tianqing Coal chemical Co., Ltd

Zhongan United coal chemical Co., Ltd

Yaohai landscaping company

Chongqing Iron and Steel Co., Ltd

Xinjiang Yihua chemical Co, Ltd

CNPC Tarim Branch

Yitai coal chemical Co., Ltd

CHN Energy Baotou coal chemical Co., Ltd

Yanchang Petroleum Group

Xi’an Xixian New district

CHN Energy Yulin chemical Co., Ltd

Xinjiang

Xinjiang Yihuan Chemical Co., Ltd

CNPC Tarim Branch

Inner Mongolia

Yitai Coal Chemical Co., Ltd

CHN Energy Baotou Coal Chemical Co., Ltd

Liaoning

CNGC Group

CNPC Fushn Branch

Shenyang Xiannvhe WWTP

Dalian Changxingdao Petro-chmecal Industrial Park

Hebei

CNPC Huabei Branch

Sinopec Shijiangzhuang Branch

Hebei Iron&Steel Group

Beijing

Beijing Drainage Group Co., Ltd

Tianjin

Sinopec Tianjin Branch

Shanxi

Tianjin Coal Chemical Co., Ltd

Yangquan Coal Chemical Co., Ltd

Shandong

BEIES Shandong Branch

Shannxi

Shannxi Yanchang Petroleum Co., Ltd

Xi'an Xixian New District

CHN Energy Yulin Coal Chemical Co.,Ltd

Jiangsu

Shagang Group Co., Ltd

Sinopec Yangzi Branch

Nanjing Lishui WWTP

Anhui

Zhongan United Coal Chemical Co., Ltd

Yaohai Landscaping Company

Henan

Jinmei Tianqing Coal Chemical Co., Ltd

Zhejiang

Zhejiang Petroleum & Chemical Co., Ltd

Sinopec Zhenhai Branch

Hangzhouwan WWTP

Fujian

Sinochem Quanzhou Branch

Gulei Petrochemical Co., Ltd

Guizhou

Guiyang Steel Co., Ltd

Guangdong

Guangzhou Ecnomic Develpment Zone

Sinopec Maoming Branch

CNPC Guangdong Branch

Daywan Petroleum Industrial Park

Clariant Chemical

Hainan

GDH Water Group

Hunan

Sinopec Changling Branch

Sinopec Baling Branch

Guangxi

Sinopec Beihai Branch

Shanghai

Baowu Steel Group

Hubei

Yichang WWTP

Chongqing

Chongqing Iron and Steel Co., Ltd